website-banner-logovvz-2019


Hieronder vindt u onze actuele activiteiten als ook wat meer uitleg over de verschillende activiteiten van de VVZ terug.
Hebt u zelf nog een voorstel/onderwerp voor een Studiedag/µCongres, Navorming of Werkgroep dan kan u dit steeds melden via neveirb.[antispam].@vvz.be.

Actuele Activiteiten

2024 Activiteit
17 september
dinsdag
VVZ beMedTech Basiscursus
24 oktober
donderdag
09:00 tot
17:00
VVZ µCongres 2024 - Monitoring
Beveren - Van der Valk Hotel

Studiedagen/µCongres

Sinds 1996 organiseert de VVZ elk jaar een aantal studiedagen over diverse onderwerpen die relevant zijn voor onze (steunende) leden. Een studiedag gaat doorgaans over een hot topic of bestaat uit een bedrijfsbezoek en is de gelegenheid bij uitstek als netwerkmoment. Studiedagen zijn gratis en enkel toegankelijk voor onze (steunende) leden. De steunende leden krijgen ook de kans om op een studiedag met een stand aanwezig te zijn. We houden ons eraan om minstens één studiedag per jaar te organiseren in combinatie met onze algemene ledenvergadering. Een overzicht van de voorbije studiedagen doorheen de jaren vindt u bij Historiek Activiteiten terug.

Sinds 2018 organiseert de VVZ jaarlijks een µCongres.
Onze µCongressen vallen ook onder de noemer "Studiedag" maar zijn nog meer een uitgelezen moment om onze leden en steunende leden met elkaar in contact te brengen. Dit natuurlijk nog steeds in combinatie met een interessant onderwerp.

Navormingen

Sinds 2009 organiseert de VVZ naast de studiedagen jaarlijks ook een aantal navormingen.
Deze (wederkerende) navormingen werden in het leven geroepen omdat enerzijds de medische technologie constant evolueert en anderzijds veel technici in het veld geen specifieke opleiding hebben genoten. Een navorming kost €145 en is enkel toegankelijk voor onze (steunende) leden. Tijdens zo’n opleiding wordt telkens één onderwerp behandelt waarbij zowel het medisch als technisch aspect aan bod komen.
Om de voeling met de praktijk extra te belichten wordt de opleiding meestal afgesloten met praktijkvoorbeelden, troubleshooting, workshops, … .
Steunende leden worden afhankelijk van het onderwerp uitgenodigd om aan de navormingen deel te nemen (vb. spreker/workshop, …). Een overzicht van de voorbije navormingen doorheen de jaren vindt u bij Historiek Activiteiten terug.

Professionele Bachelor Medische Technologie

Artevelde Hogeschool en HOGENT stampen een opleiding tot Medische Technoloog uit de grond.
Als alles goed gaat, starten de eerste studenten in het academiejaar 2024-2025.

Op ons µCongres schetsten deze hogescholen al een duidelijker beeld van deze opleiding in deze presentatie.

 

Werkgroepen

Sinds 2016 is de VVZ gestart met het organiseren van werkgroepen, dit aanvullend op de studiedagen en navormingen. Deze werkgroepen zijn ontstaan vanuit de nood om enkele vragen/thema’s te behandelen en waarbij het efficiënter is om te werken in een kleinere groep of waarbij het topic slechts een beperkt aantal van onze leden aanbelangt. Een overzicht van de voorbije werkgroepen vindt u bij Historiek Activiteiten terug.

 

VVZ-reglement voor activiteiten

 

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be