website-banner-logovvz-2019

Andere vakverenigingen van ziekenhuisinstrumentatietechnici

Websites met betrekking tot het beroep van ziekenhuisinstrumentatietechnicus

Wetgeving - normen

 • KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten 15 DECEMBER 1978. - 
  Belgisch Staatsblad. Publicatie : 04-07-1979 nummer : 1978121535 bladzijde : 7518
  Hoofdstuk X het operatiekwartier, II, pt 5 functionele normen
  Hoofdstuk XII het bevallingskwartier, II, pt 5 functione normen.
  De anesthesieapparatuur en de reanimatieapparatuur moeten op hun betrouwbaarheid minstens tweemaal per jaar getest worden.
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1978121536&table_name=wet

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be