website-banner-logovvz-2019


Er bestaan vier vormen van lidmaatschap binnen de VVZ vzw:

Effectieve leden

Dit zijn gespecialiseerde technici/ingenieurs verbonden via een arbeidsovereenkomst aan een zorginstelling onafhankelijk van de capaciteit/aard van de instelling. Zij hebben stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering en kunnen deelnemen aan onze activiteiten.

Niet-effectieve leden

Dit zijn gespecialiseerde technici/ingenieurs niet verbonden via een arbeidsovereenkomst aan een zorginstelling, maar wel verbonden aan een firma van medische uitrusting. Zij hebben geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering maar kunnen wel deelnemen aan de activiteiten van de VVZ.

Steunende leden

Dit is iedere vereniging, organisatie, bedrijf of instelling die de VVZ vzw met een financiële bijdrage steunt. Zij tonen hierdoor aan dat zij de VVZ-doelstellingen genegen zijn en haar statuten respecteert. Zij hebben geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering maar mogen wel twee personen afvaardigen voor deelname aan onze activiteiten. Ze krijgen ook de kans om tijdens onze activiteiten een promotionele stand te zetten, dit in overleg met het bestuur.

Ereleden

Dit zijn personen die nuttige diensten verlenen/verleenden aan de vereniging of personen aan wie de vereniging zijn eer wil betuigen. Zij hebben geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering maar kunnen wel deelnemen aan de activiteiten van de VVZ.

Kostprijs lidmaatschappen

Een effectief of niet-effectief lidmaatschap kost €25 en dient jaarlijks hernieuwd te worden.
Voor effectieve leden werkend in hetzelfde ziekenhuis is er ook een groepslidmaatschap, dit dient tevens jaarlijks hernieuwd te worden.
Een steunend lidmaatschap kost €395 en dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Individueel lidmaatschap
Aantal personen Prijs per persoon
1-5 25 eur
Groepslidmaatschap
Aantal personen Prijs per groep
6-10 150 eur
11-15 200 eur
16-20 250 eur
21-25 300 eur
26-30 350 eur
31-35 400 eur
36-40 450 eur
41+ 500 eur

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be