website-banner-logovvz-2019

Zorg en Gezondheid / Eisenkaders

De VVZ werkt nauw samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de vastleggen van de eisenkaders.
Dit agentschap heeft de kwaliteitszorg op onderstaande wijze vastgelegd in de Vlaamse ziekenhuizen.

De kwaliteit wordt gemeten via indicatoren

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de meeste Vlaamse algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen kiezen zelf of en welke indicatoren ze meten. Resultaten verschijnen (als het ziekenhuis daarvoor kiest) op www.zorgkwaliteit.be. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een welbepaald ziekenhuis.

En er is toezicht door de Zorginspectie

Zorginspectie ziet erop toe dat algemene ziekenhuizen de kwaliteit van zorg naleven op de werkvloer, zowel op het niveau van structuur, processen als resultaten. Dat gebeurt aan de hand van een nieuw inspectiemodel. Het toezicht in de Vlaamse ziekenhuizen richt zich op zorgtrajecten. Een zorgtraject is het traject dat een bepaalde groep van patiënten doorloopt in een ziekenhuis.

Er zijn 8 zorgtrajecten geselecteerd: 5 basiszorgtrajecten en 3 gespecialiseerde zorgtrajecten.

Basiszorgtrajecten:
1.chirurgisch
2.internistisch
3.moeder-kind
4.geriatrie-revalidatie
5.de psychiatrische patiënt

Gespecialiseerde zorgtrajecten:
1.de hartpatiënt
2.de oncologische patiënt
3.de dialysepatiënt

Voor het vernieuwde inspectiemodel werd een nieuw eisenkader opgemaakt. De nadruk ligt daarbij op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen.

 • Eisenkader voor de chirurgische patiënt
  • eisenkader C-dienst en chirurgisch dagziekenhuis
  • eisenkader operatiekwartier
  • eisenkader centrale sterililisatieafdeling
  • eisenkader bloedtransfusie en ziekenhuisbloedbank
 • Eisenkader voor de internistische patiënt
  • waaronder eisenkader D-dienst en niet-chirurgisch daghospitaal 
  • Eisenkader gespecialiseerde spoedgevallenzorg, eerste opvang spoedgevallen en MUG
  • eisenkader intensieve zorgen
  • eisenkader ziekenhuisapotheek
  • globaal thematisch eisenkader
  • eisenkader high-level desinfectie  warmtegevoelige flexibel endoscopen met lumen
 • Eisenkader voor het cardiale zorgtraject
  • Eisenkader cardiale zorgtraject cathlab 
  • Eisenkader zorgprogramma cardiale pathologie A B3 P E C
 • Voorstel Eisenkader Geriatrische patiënt
  • Zorg en Gezondheid heeft op 20 februari 2020 een voorstel gepubliceerd. Lees het hier...
 • Voorstel Generiek Eisenkader
  • Zorg en Gezondheid heeft op 20 februari 2020 een voorstel gepubliceerd voor een Generiek Eisenkader. Zodat de eisen in alle kaders gelijkaardig zijn. Lees het hier...

 De inspectieverslagen zijn beschikbaar op de website van Zorginspectie.

Accreditatie door externe instelling

Bij een ziekenhuisaccreditatie komt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven beoordelen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Ziekenhuizen krijgen het label voor een beperkt aantal jaren. In tegenstelling tot de inspectie van de Vlaamse overheid, kiezen ziekenhuizen zelf of ze zich wensen te accrediteren. In Vlaanderen werken de ziekenhuizen daarvoor met 2 instanties samen, namelijk Joint Commission International en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg.

 

Met steun van:

steunende-leden9                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be