website-banner-logovvz-2019

Reglement ┬ÁCongres 2023 voor leden en standhouders

Reglement µCongres 2023 steunende leden / standhouders

 • Vooraf

Het reglement µCongres standhouders is een uitbreiding op het algemeen reglement. De bepalingen in het reglement µCongres standhouders hebben voorrang op het algemene reglement.

Algemene reglement

Zie website VVZ.

 

 • Algemene info

VVZ µCongres 2023  – “Back to Basics”

Donderdag 26 oktober 2023

 

Locatie

’t Bau-huis

Slachthuisstraat 60

9100 Sint-Niklaas

 

Gegevens organisatie

Contact: Roger Boulonne

GSM +32 477 59 08 86

ennoluob.regor.[antispam].@vvz.be

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.

Vlyminckshoek 55 B2

B 9100 Sint-Niklaas

neveirb.[antispam].@vvz.be

 

Agenda

08u00    Onthaal

09u15    Welkom

09u30    Voormiddagprogramma incl. netwerkmoment en standenbezoek

11u45    Broodjeslunch standhouders (tijdens laatste presentatie)

12u30    Broodjeslunch deelnemers

14u00    Namiddagprogramma incl. netwerkmoment en standenbezoek

16u30    Afsluitende drink

 

 • Deelnemers:

De activiteit is gratis voor VVZ steunende leden.

Zie voorwaarden algemeen reglement activiteiten VVZ.

 

 • Inschrijvingen van steunende leden:

Algemeen:

Steunende leden kunnen zich gratis inschrijven als standhouder/deelnemer tot en met donderdag 12  oktober 2023. Voor inschrijvingen vanaf vrijdag 13 oktober 2023 wordt vanaf de eerste persoon een kostprijs van 145 euro aangerekend en per stand wordt een toeslag van 250 euro aangerekend.

Na 19 oktober 2023 worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

Kosten:

Het µCongres is een gratis aangeboden activiteit. Desondanks kunnen er kosten gefactureerd worden aan de deelnemers onder bepaalde omstandigheden, zoals:

 • Meer dan 2 inschrijvingen voor steunende leden (sprekers worden niet meegeteld)
 • Personen die zich laattijdig inschrijven
 • Personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn
 • Personen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen (annuleren kan tot en met dinsdag 24 oktober 2023, zonder dat er kosten worden aangerekend)

Zie ook het algemene reglement.

Procedure:

Inschrijvingen verlopen via onze website, www.vvz.be.

De steunende leden dienen het inschrijfformulier via de website in te vullen. Hierop wordt het aantal deelnemende personen vermeld en de nodige infrastructuur. Indien er extra voorzieningen nodig zijn moet dit op het inschrijfformulier vermeld worden.

De standen worden door de VVZ toegewezen.

 

 • Praktische afspraken

De standen kunnen opgebouwd worden vanaf 7u30 op donderdag 26/10/2023 op de aangeduide plaatsen. De standhouder blijft met zijn opstelling binnen de ter beschikking gestelde ruimte. De afbraak kan starten vanaf 16u30. Er kan enkel van deze uren afgeweken worden na overleg en bevestiging van de VVZ. Na de afbraak neemt elke standhouder zijn eigen afval mee, zodat de ruimte netjes wordt achtergelaten.

De standhouders worden ook uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. Let op: tijdens de laatste presentatie van de voormiddag vindt de lunch van de standhouders plaatst.

De voorziene parking aan ’t Bau-huis is gratis toegankelijk.

De VVZ zal voor elke deelnemer een goodiebag samenstellen die zal afgegeven worden tijdens het onthaal. De VVZ zal hiervoor een draagtas van de VVZ ter beschikking stellen. Alle deelnemende steunende leden en standhouders krijgen de mogelijkheid om een aantal gadgets aan te leveren. (Zoals balpennen, blocnote, usb stick, …). De gadgets moeten voor woensdag 4 oktober 2023 bezorgd worden op de hoofdzetel van de VVZ zodat de draagtassen tijdig kunnen samengesteld worden.

 • Quiz deelname

Er zal een quiz opgesteld worden waaraan enkel de effectieve leden kunnen deelnemen. Er wordt verwacht dat elke standhouder zijn medewerking verleent aan de uitvoering van deze quiz. Elke standhouder zal een opdracht (vraag) krijgen die door de bezoekers zal moeten worden opgelost. Zo zullen de bezoekers bij elke stand een letter kunnen verzamelen waarmee ze een woord kunnen vormen. Op deze interactieve manier proberen wij alle effectieve leden ook alle standen te laten bezoeken. Uit de deelnemers die het juiste woord gevormd hebben, worden 3 prijzen verloot, op voorwaarde dat de deelnemer nog aanwezig is bij de verloting.

 • Catering

Er wordt een broodjeslunch voorzien voor alle deelnemers. Tijdens het onthaal, de pauzes en de broodjeslunch worden dranken voorzien.

Voor de standhouders is een afzonderlijk lunchmoment voorzien vanaf 11u45 tot 12u30. 

 • Niet nakomen van afspraken

Bij het niet naleven van bovenvermelde afspraken behoudt het VVZ-bestuur zich het recht om de toegang tot het µCongres te ontzeggen.

 versie 5.10.2023.

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be