website-banner-logovvz-2019

Het VVZ-bestuur heet u welkom!

Onze vereniging spitst zich toe op het veilig gebruik van medische uitrusting. We trachten dit te bekomen door het inrichten van diverse opleidingsactiviteiten voor onze leden.
Het veilig gebruik van medische uitrusting bestaat uit o.a. een goed beheer, het juist uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, vermijden van gebruikersfouten, ...
Deze onderwerpen komen tijdens onze activiteiten dan ook vaak aan bod.
VVZ-leden zijn voornamelijk technici en ingenieurs en dit zowel in ziekenhuizen, zorginstellingen als bij leveranciers. 
Iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij dit veilig gebruik nodigen wij graag uit om zich bij onze vereniging aan te sluiten. Lees meer...

Impact covid-19

De situatie betreffende de uitbraak van het covid-19 virus noodzaakt ons om de activiteiten van de VVZ op te schorten tot nader order. Het is belangrijk dat iedereen de situatie ernstig neemt en hierbij de richtlijnen van de overheid opvolgt.
De praktische uitvoering van deze richtlijnen en specifieke maatregelen hiertoe verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Omdat de situatie snel wijzigt raden we aan dat iedere werknemer nauwgezet de specifieke richtlijnen volgt van zijn/haar ziekenhuis.
Dit is uitermate noodzakelijk om de continuïteit van de zorg te kunnen blijven garanderen.
Wij blijven de situatie nauwlettend opvolgen en zullen u in de mate van het mogelijke op de hoogte houden via onze website www.vvz.be.

Met steun van:

                                                            steunendeleden6  

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be