website-banner-logovvz-2019

Het huidig VVZ-bestuur

 

img-20190909-wa0012 2

  
  

   Van links naar rechts:
   Jessy Malfait; AZ Delta Roeselare,
   Peter Coppens; Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst,   
   Jeroen Vandenbussche; AZ Sint-Lucas Brugge,
   Gunther Groenen; ZNA,
   Jan Vanrusselt; UZ Leuven,
   Roger Boulonne; (voormalig UZA),

   Miguël Dumont, AZ Glorieux Ronse.
  

 

 

 

Oprichting VVZ vzw

De VVZ vzw, de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw, werd op 28 februari 1996 opgericht.

De oprichters waren:

 • Roger Boulonne, UZA
 • Peter Coppens, OLVZ Aalst
 • Patrick Coutigny, UVC-Brugmann
 • Dani De Greef (†), AZ-VUB
 • Johan Dessent (†), AZ St-Jan Brugge
 • Albert Dewint, AZ St-Jan Brugge
 • Adrien Fauconnier, UZ Leuven
 • Johan Feys, Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare
 • Johan Goris, AZ-VUB 

Onder hen werden gekozen tot: voorzitter: Albert Dewint; onder-voorzitter: Dani De Greef (†); penningmeester: Johan Feys en secretaris: Johan Goris. De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Staatsblad van 8/8/1996.

Doelstellingen VVZ vzw

Onze doelstellingen:

 • De beroepskennis van de ziekenhuisinstrumentatietechnicus/ingenieur verder ontwikkelen door zijn/haar deskundigheid op een zo hoog mogelijk peil te brengen.
 • De aanwezigheid van de ziekenhuisinstrumentatietechnicus/ingenieur in het ziekenhuis promoten.
 • Het beroep vertegenwoordigen en promoten bij openbare en private beleidsorganen.
 • Het bevorderen van de kwaliteit, de veilige installatie en het veilig gebruik van de medische uitrusting in het ziekenhuis.

Dit wensen we te realiseren door:

 • Het uitwisselen van informatie;
 • Het samenwerken met andere vakorganisaties en opleidingscentra;
 • Het opstellen van specifieke richtlijnen;

Het geven van gerichte opleidingen.

Lidmaatschap VVZ vzw

De VVZ wil een vereniging zijn voor alle technici en ingenieurs in ziekenhuizen, die op een of andere manier betrokken zijn of een rol spelen bij het onderhoud van medische uitrusting en die tot het veilig en economisch gebruik ervan kunnen bijdragen. Zij zijn de effectieve leden. Het is belangrijk dat de kennis en ervaring die aanwezig is bij de technici en ingenieurs van leveranciers van medische uitrusting gedeeld kan worden met onze leden. Vandaar dat technici en ingenieurs bij leveranciers eveneens lid kunnen zijn, weliswaar als niet-effectieve leden. Leveranciers van medische uitrusting worden steunend lid van de VVZ wanneer zij de vereniging moreel en financieel steunen.

Samenwerking VVZ vzw

U, uw bedrijf of vereniging, is ook actief in de gezondheidszorgsector, dan durven hopen dat een vereniging van instrumentatietechnici en -ingenieurs, met doelstellingen zoals hierboven omschreven, uw bijzondere belangstelling wegdraagt. Uw professionele en morele steun zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog meermaals nodig hebben. Wij hopen daar ten gepaste tijde beroep op te mogen doen. Anderzijds willen wij de VVZ uiteraard aanbevelen als partner voor het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. Wij hopen met onze vereniging een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere gezondheidszorg. Uw suggesties en opmerkingen zijn niet enkel welkom, wij hebben ze nodig! Hiervoor, bij voorbaat onze bijzondere dank. Ook met uw vragen kan u terecht bij elk bestuurslid van de VVZ of via neveirb.[antispam].@vvz.be.

Werking VVZ vzw

Het VVZ-bestuur vergadert zo goed als maandelijks. De bestuursleden nemen ook deel aan allerhande vergaderingen en werkgroepen, bijeengeroepen door openbare en private organisaties. Meestal vergt dit enig voorbereiding alsook nawerk. Daarom moet de VVZ goed vertegenwoordigd worden. Als een effectief lid bestuurslid wil worden, is hij/zij steeds welkom. Regelmatig wordt een Nieuwsbrief met o.a. de komende studiedagen/navormingen verzonden naar leden, verwante personen en organisaties. Verder kan u ook steeds op deze website terecht.

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be