website-banner-logovvz-2019

Algemeen Reglement Activiteiten VVZ + Reglement Deelname ┬ÁCongres

 

Algemene reglement activiteiten VVZ                                                                               04-07-2019 te Sint-Niklaas

 

 • Gratis activiteit: Studiedag, werkgroep, µCongres
  • Deelname voor ingeschreven personen is gratis
  • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend
  • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend
  • Leden

 

  • Steunende leden
   • Deelname voor ingeschreven personen als volgt:
    • gratis voor 2 personen
    • 3de persoon aan 125 euro
    • Spreker gratis (excl. de 2 ingeschreven personen)
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt vanaf de eerste persoon een administratieve kost van 250 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 125 euro aangerekend

 

 • Betalende activiteit: Navorming
  • Leden
   • Deelname voor ingeschreven personen is 125 euro
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt een administratieve kost van 175 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 175 euro aangerekend

 

  • Steunende leden
   • Deelname voor ingeschreven personen als volgt:
    • Per persoon aan 125 euro
    • Spreker gratis (excl. de ingeschreven personen)
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt vanaf de eerste persoon een administratieve kost van 250 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 175 euro aangerekend

 

 • Betalingsvoorwaarden

  • Personen die zich aanmelden en niet ingeschreven zijn zullen pas na betaling (Cash of app overschrijving) toegang krijgen tot de activiteit.

 

Opgelet:

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het algemeen reglement activiteiten VVZ.
Voor sommige activiteiten kan er een bijkomend specifiek reglement gelden.
Dit wordt steeds vermeld op het inschrijfformulier van de desbetreffende activiteit.

Zie hieronder het bijhorend specifiek reglement voor deelname µCongres op donderdag 8 oktober 2020.

 

Reglement deelname µCongres

 • Vooraf

 

Het reglement deelname µCongres is een uitbreiding op het algemeen reglement activiteiten VVZ. De bepalingen in dit reglement hebben voorrang op het algemene reglement activiteiten VVZ.

Algemene reglement activiteiten VVZ: Zie www.vvz.be

   

   

  • Inschrijvingen:

   

  Algemeen:

  Leden kunnen zich gratis inschrijven t.e.m. dinsdag 29 september 2020.

  Na 29 september worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

  Kosten:

  Het µCongres is een gratis activiteit. Desondanks kunnen er kosten gefactureerd worden onder bepaalde omstandigheden, zoals:

  • Personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn.
  • Personen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen. (Indien men tijdig annuleert of zich tijdig verontschuldigt, worden geen kosten aangerekend)

  Zie ook het algemene reglement activiteiten VVZ op www.vvz.be.

  Procedure:

  Inschrijvingen verlopen via onze website www.vvz.be.

   

  • Praktische afspraken

   

  De gereserveerde parking is gratis toegankelijk met een geldig parkeervignet. De VVZ voorziet deze parkeervignetten aan de deelnemers. 

  De VVZ zal op het einde van het µCongres de aanwezigheidsattesten ter beschikking stellen.

  Actuele maatregelen betreffende COVID-19 kunnen geraadpleegd worden via de website van de VVZ.

   

  • Naleving reglement en niet nakomen van afspraken

   

  Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met zowel het reglement deelname µCongres als het algemeen reglement activiteiten VVZ.

  Bij het niet naleven van bovenvermelde afspraken behoudt het VVZ bestuur zich het recht om de toegang tot het µCongres te ontzeggen.

   

  Met steun van:

  gifmaker-me                                                      

   

  Contact:

  VVZ vzw

  Vlaamse Vereniging van
  Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
  Vlyminckshoek 55 B2
  B 9100 Sint-Niklaas
  neveirb.[antispam].@vvz.be