website-banner-logovvz-2019

Algemeen Reglement Activiteiten VVZ + Reglement Standhouders ┬ÁCongres

Algemene reglement activiteiten VVZ                                                                               04-07-2019 te Sint-Niklaas

 

 • Gratis activiteit: Studiedag, werkgroep, µCongres
  • Deelname voor ingeschreven personen is gratis
  • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend
  • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend
  • Leden

 

  • Steunende leden
   • Deelname voor ingeschreven personen als volgt:
    • gratis voor 2 personen
    • 3de en daaropvolgende personen aan 145 euro per persoon
    • Spreker gratis (excl. de 2 ingeschreven personen)
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt vanaf de eerste persoon een administratieve kost van 250 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 145 euro aangerekend

 

 • Betalende activiteit: Navorming
  • Leden
   • Deelname voor ingeschreven personen is 145 euro
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt een administratieve kost van 245 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 195 euro aangerekend

 

  • Steunende leden
   • Deelname voor ingeschreven personen als volgt:
    • Per persoon aan 125 euro
    • Spreker gratis (excl. de ingeschreven personen)
   • Voor personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn, wordt vanaf de eerste persoon een administratieve kost van 250 euro aangerekend
   • Tot de dag voor de aanvang van de activiteit kan u zich zonder kosten verontschuldigen. Voor ingeschreven personen die niet opdagen en die zich niet tijdig laten verontschuldigen wordt een administratieve kost van 175 euro aangerekend

 

 • Betalingsvoorwaarden

  • Personen die zich aanmelden en niet ingeschreven zijn zullen pas na betaling (Cash of app overschrijving) toegang krijgen tot de activiteit.

 

Opgelet:

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het algemeen reglement activiteiten VVZ.
Voor sommige activiteiten kan er een bijkomend specifiek reglement gelden.
Dit wordt steeds vermeld op het inschrijfformulier van de desbetreffende activiteit.

Zie hieronder het bijhorend specifiek reglement voor standhouders µCongres op donderdag 8 oktober 2020.

 

Reglement standhouders µCongres

 • Vooraf

 

Het reglement standhouders µCongres is een uitbreiding op het algemeen reglement activiteiten VVZ. De bepalingen van dit reglement hebben voorrang op het algemene reglement activiteiten VVZ.

Algemene reglement activiteiten VVZ: Zie www.vvz.be

  Gegevens organisatie

  Contactpersoon:             Roger Boulonne

  GSM: 0477 59 08 86

  VVZ vzw

  Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.

  Vlyminckshoek 55 B2

  B 9100 Sint-Niklaas

  neveirb.[antispam].@vvz.be

   

  • Deelname:

   

  De activiteit is gratis voor VVZ steunende leden.

  Zie voorwaarden algemeen reglement activiteiten VVZ op www.vvz.be.

   

  • Inschrijvingen:

   

  Algemeen:

  Steunende leden kunnen zich gratis inschrijven als standhouder t.e.m. vrijdag 30 september 2022. 

  Na vrijdag 30 september 2022 worden geen inschrijvingen meer aanvaard!

  Kosten:

  Het µCongres is een gratis activiteit. Desondanks kunnen er kosten gefactureerd worden onder bepaalde omstandigheden, zoals:

  • Meer dan 2 inschrijvingen voor steunende leden (excl. sprekers)
  • Personen die zich aanmelden maar niet ingeschreven zijn.
  • Personen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen. (Indien men tijdig annuleert of zich tijdig verontschuldigt, worden geen kosten aangerekend)

  Zie ook het algemene reglement activiteiten VVZ op www.vvz.be.

  Procedure:

  Inschrijvingen verlopen via onze website www.vvz.be.

  De steunende leden dienen het inschrijfformulier via de website in te vullen als exposant. Hierop wordt het aantal deelnemende personen vermeld en de nodige infrastructuur. Indien er extra voorzieningen nodig zijn moet dit op het inschrijfformulier bij opmerkingen vermeld worden.

  De standen worden door de VVZ toegewezen.

   

  • Praktische afspraken

   

  De standen kunnen opgebouwd worden vanaf 7u30 tot 10u30 op donderdag 8 oktober 2020 op de door VVZ aangeduide plaatsen. De standhouder blijft met zijn opstelling binnen de ter beschikking gestelde ruimte. De afbraak kan starten vanaf 16u30. Er kan enkel van deze uren afgeweken worden na overleg met en bevestiging door de VVZ. Na de afbraak neemt elke standhouder zijn eigen afval mee, zodat de ruimte netjes wordt achtergelaten.

  Ook de standhouders worden uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. 

  De gereserveerde parking is gratis toegankelijk met een geldig parkeervignet. De VVZ voorziet deze parkeervignetten aan de deelnemers.

  De VVZ zal voor elke deelnemer een goodiebag samenstellen. Deze goodiebag zal afgegeven worden bij het onthaal. De VVZ zal hiervoor een VVZ draagtas ter beschikking stellen. Alle steunende leden (ook zonder deelname of stand) en standhouders krijgen de mogelijkheid om een aantal gadgets aan te leveren (zoals balpennen, blocnote, usb stick, …). De gadgets moeten voor donderdag 17 september 2020 bezorgd worden aan de VVZ, dit opdat de draagtassen tijdig kunnen samengesteld worden. Adres: zie gegevens contactpersoon bij praktische info.

   Actuele maatregelen betreffende COVID-19 kunnen geraadpleegd worden via de website van de VVZ. 

   

  • Quiz deelname

   

  Er zal een quiz opgesteld worden. De standhouders leveren hun medewerking aan deze quiz maar kunnen uiteraard niet zelf deelnemen. Bij elke stand hoort een vraag waarop het antwoord nodig is om de quizvraag op te lossen. Op deze interactieve manier zorgen wij ervoor alle standen door alle deelnemers bezocht worden. Aan de deelnemers die het juiste antwoord gaven worden 3 prijzen verloot.

   

  • Catering

   

  Er wordt een broodjeslunch voorzien voor alle deelnemers. Tijdens het onthaal, de pauzes en de broodjeslunch worden dranken voorzien. De expasonten wordt gevraagd om tijdens de laatste presentatie van de voormiddag te starten met de broodjeslunch. 

   

  • Naleving reglement en niet nakomen van afspraken

   

  Bij inschrijving verklaart de standhouder zich akkoord met zowel het reglement deelname µCongres als het algemeen reglement activiteiten VVZ.

  Bij het niet naleven van bovenvermelde afspraken behoudt het VVZ bestuur zich het recht om de toegang tot het µCongres te ontzeggen.

  Met steun van:

  gifmaker-me                                                      

   

  Contact:

  VVZ vzw

  Vlaamse Vereniging van
  Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
  Vlyminckshoek 55 B2
  B 9100 Sint-Niklaas
  neveirb.[antispam].@vvz.be