website-banner-logovvz-2019

Toelichting van de VVZ bij eisenkader Cardiaal zorgtraject

Eisenkader van het cardiale zorgtraject

Op 5 maart 2018 werd het eisenkader  voor het cardiale zorgtraject goedgekeurd door de minister en als definitief eisenkader opgenomen.

Het eisenkader werd op 13 maart 2018 gepubliceerd op de website van het (Vlaams) Agentschap Zorg en Gezondheid.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/eisenkader-voor-het-cardiale-zorgtraject

De zorginspectie zal de inspectiebezoeken starten ten vroegste op 13 september 2018. Zonder eerst proefinspecties te doen.  De eisen die Zorginspectie zal inspecteren zijn in het eisenkader aangeduid via onderlijning.

De VVZ heeft meegewerkt aan het hoofdstuk "3. infrastructuur"

 

Website Zorg en Gezondheid

Het eisenkader voor het cardiale zorgtraject wordt gebruikt bij de inspectierondes van Zorginspectie. Het eisenkader bevat alle eisen die de sector en de overheid beschouwen als cruciaal voor de kwaliteit van zorg binnen dit zorgtraject. Het bestaat uit 2 onderdelen:

De eisen die onderlijnd zijn in dit eisenkader, zal Zorginspectie aftoetsen tijdens het nalevingstoezicht.

Toelichting VVZ

De VVZ heeft een deel van  hoofdstuk 3 "infrastructuur" van de eisenkaders voor de cardiologische patiënt uitgewerkt.

Hieronder geven we bij enkele punten een toelichting.

Algemeen

We hebben zoveel mogelijk de begrippen gebruikt uit de normen IEC 930 en IEC 62353 en uit de gids T013. Deze begrippen zijn heel duidelijk omschreven en internationaal aanvaardt.

Op die manier willen we ook verwarring en discussies vermijden.

Eisenkader cardiale zorgtraject cathlab

Pt. 3.15.

Volgende voorwaarden voor een goed beheer van medische toestellen worden vervuld:

1. De gebruiker controleert of het toestel correct functioneert, volgens de procedure van het ziekenhuis. Dit wordt geregistreerd.

2. Er bestaat een inspectieplan voor het toestel.

3. Er bestaat een onderhoudsplan voor het toestel.

4. De rapporten van inspectie en onderhoud zijn beschikbaar (electronisch of op papier).

5. Het resultaat van inspectie en onderhoud zijn beschikbaar (electronisch of op papier).

.

bron:  IEC 930 opgenomen in  Gids T013 deel III .

Toelichting VVZ

 • We hebben hier herhaald  wat goed beheer inhoudt.
 • een correcte technische inspectie en onderhoud is geen garantie voor een dagelijkse goede werking van het toestel.
 • De gebruiker moet zelf de toestellen (beperkt) controleren.
 • Bvb. een defib / reanimatiekar wordt wekelijks gecontroleerd.
 • In de procedures van het ziekenhuis staan hoe welke toestellen gecontroleerd moeten worden. En hoe de gebruikers deze controle registeren.

Opmerking VVZ

Zorg en Gezondheid heeft deze eisen onderlijnd. De bedoeling van de VVZ is en was om deze eisen te vermelden als basis. Voor de meeste van onze toestellen is dit geen probleem.

Maar het is niet de bedoeling dat de zorginspectie voor elk toestel punt 1 aftoest.

Pt 3.16

De inspectie omvat de bewaking van de goede werking via:

1. visuele controle

2. metingen

3. functionele test

 

Toelichting VVZ: Dit komt rechtstreeks uit de IEC 62353. We willen dat iedereen het verschil kent tussen een inspectie en onderhoud.

Pt. 3.17.

Het onderhoud beoogt het toestel in goede staat te brengen of te houden via de noodzakelijke technische handelingen.

 

Bron: IEC62353

Toelichting VVZ:

 • Hier beschrijven wat onderhoud is. Dit is niet hetzelfde als een inspectie.
 • Bvb. normen raden aan om infuuspompen om de 24 maanden te inspecteren.
 • Fabrikanten vragen om deze pompen om de 36 maanden te onderhouden (bvb. accu's vervangen).

Pt. 3.18.

Het toebehoren zoals drukmanchette, ecg-kabel, saturatieprobes zijn in goede staat, worden regelmatig gereinigd en zijn gebruiksklaar.

 

Bron: IEC 62353 annex F
Toelichting VVZ:

 • Veel toestellen zijn technische zo geëvolueerd dat ze jaren werken zijn problemen.
 • Maar we merken dat de gebruikers  niet op tijd versleten toebehoren (ecg-kabels, manchettes, ...) vervangen.
 • Hierdoor is er geen goede meting meer, kans op electrocutie, storingen, ...

Pt. 3.19.

 

Voor volgende toestellen worden de technische controles/inspecties/onderhoud uitgevoerd conform de richtlijnen van de fabrikant:

Beademingstoestellen,

Monitors die de vitale parameters bij de patiënten bewaken,

Monitors die worden gebruikt voor een momentopname van de niet-invasieve bloeddruk, saturatie, hartslag, evt. temperatuur (vital signs monitor),

Defibrillatoren,

De toestellen voor het bepalen van de bloedgaswaarden,

Externe pacemakers,

Infuuspompen,

ECG toestellen,

Drukregistratietoestellen,

Ballonpompen,

De röntgen-beeldvormende systemen,

Heater coolers

Electrische ziekenhuisbedden


Onderstaande eisen vermelden minimale termijnen.

 

Bron = K.B. 27 april 1998 (IZ), art. 20 ,IEC 62353 annex F

VVZ: Dit zijn de meest gebruikte toestellen binnen de afdeling cardiologie / cathlab.

Pt. 3.20.

Beademingstoestellen krijgen minstens jaarlijks een inspectie.

 

Bronnen: K.B. 27 april 1998 art. 20 (Intensieve zorgen), IEC 62353 - annex F

Toelichting VVZ:

 • De onderhoudstermijn kan langer zijn. Bvb. om de 5000h. Maar het is belangrijk om deze toestellen jaarlijks te inspecteren. Het valt ook aan te bevelen dat deze gebruiker een beperkte inspectie doet voor het gebruik.
 • Dit zijn dezelfde inspectietermijnen als bij de andere eisenkaders.

Pt. 3.21. 3.22.

 

Monitors die de vitale parameters bij de patiënten (meestal continu) bewaken krijgen minstens om de twee jaar een inspectie.

 

Monitors die vitale parameters bewaken krijgen om de twee jaar een inspectie.

De IEC-62353 adviseert een maximale inspectietermijn van 24 maand.

Sommige ziekenhuizen controleren deze toestellen nog niet. Maar we vinden wel dat dit nodig is. De toestellen hebben vaak onderhoud nodig, maar moeten wel regelmatig geïnspecteerd worden.

Pt. 3.23. Defibrillatoren (geen AED)

Hier wordt dezelfde inspectietermijn van 12 maand gehanteerd als in de eerdere eisenkaders.  We hebben er aan toegevoegd dat het toestel door de gebruikers minstens wekelijks en gedocumenteerde controle uitvoeren. (Wie? Wanneer? De controle is beschreven in een procedure)

Pt. 3.24. Externe pacemakers

Pt. 3.25. ECG en drukregistratiesystemen

Dit zijn zowel de ecg-schrijvers als de systemen om de drukken en ecg-signalen tijdens de cathlabprocedure te registreren.

Pt. 3.26. Infuuspompen

Deze eis is niet onderlijnd, sommige ziekenhuizen werken nog met een inspectietermijn van 36 maanden (de onderhoudstermijn).

Pt. 3.27.  Externe hart assist devices

Deze eis is niet onderlijnd. De toestellen worden meestal opgevolgd door perfusie (ander eisenkader). En zitten bijna in alle ziekenhuizen onder contract.

Pt. 3.28 Hart-longmachines

Deze eis is niet onderlijnd. De toestellen worden meestal opgevolgd door perfusie (ander eisenkader). En zitten bijna in alle ziekenhuizen onder contract.

Pt. 3.29. Bewakingscentrales van telemetrie

We vermelden specifiek telemetrie. Deze centrale is cruciaal voor de alarmering, de telemetriezenders kunnen zelf geen alarm geven. De inspectie hoeft niet uitgebreid te zijn, maar een controle zou minimum dit moeten omvatten:

 • controle van het alarmvolume (op de centrale en aangekoppelde luidsprekers)
 • geen stofophopingen, zodat de warmte afgevoerd kan worden
 • accu's van evt. aangesloten UPS nog ok?
 • aangesloten op de juiste stopcontacten (noodstroom, ...)

 

Met steun van:

steunende-leden-13                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be