logovvzbeta

Eisenkader Cardiaal zorgtraject

Eisenkader van het cardiale zorgtraject

Op 5 maart 2018 werd het eisenkader  voor het cardiale zorgtraject goedgekeurd door de minister en als definitief eisenkader opgenomen.
Het eisenkader werd op 13 maart 2018 gepubliceerd op de website van het (Vlaams) Agentschap Zorg en Gezondheid.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/eisenkader-voor-het-cardiale-zorgtraject

De zorginspectie zal de inspectiebezoeken starten ten vroegste op 13 september 2018. Zonder eerst proefinspecties te doen.  De eisen die Zorginspectie zal inspecteren zijn  in het eisenkader aangeduid via onderlijning.

De VVZ heeft meegewerkt aan het hoofdstuk "3. infrastructuur"

 

 

Toelichting VVZ

De VVZ heeft een deel van  hoofdstuk 3  "infrastructuur" van de eisenkaders voor de cardiologische patiënt uitgewerkt.

Hieronder geven we voor enkele punten een toelichting.

Algemeen

We zoveel mogelijk de begrippen gebruikt uit de normen IEC 930 en IEC 62353 en uit de gids T013. Dit om verwarring en discussies te vermijden.

Pt. 3.15.

Volgende voorwaarden voor een goed beheer van medische toestellen worden vervuld:
1. De gebruiker controleert of het toestel correct functioneert, volgens de procedure van het ziekenhuis. Dit wordt geregistreerd.
2. Er bestaat een inspectieplan voor het toestel.
3. Er bestaat een onderhoudsplan voor het toestel.
4. De rapporten van inspectie en onderhoud zijn beschikbaar (electronisch of op papier).
5. Het resultaat van inspectie en onderhoud zijn beschikbaar (electronisch of op papier).
( IEC 930 opgenomen in  Gids T013 deel III . )

Toelichting VVZ

  • We hebben hier herhaald  wat goed beheer inhoudt.
  • een correcte technische inspectie en onderhoud is geen garantie voor een dagelijkse goede werking van het toestel.
    De gebruiker moet zelf de toestellen (beperkt) controleren.
    Bvb. een defib / reanimatiekar wordt wekelijks gecontroleerd.
    In de procedures van het ziekenhuis staan hoe welke toestellen gecontroleerd moeten worden. En hoe de gebruikers deze controle registeren.

 Pt 3.16

de inspectie omvat : een visuele controle, metingen en een functionele test. 
De komt rechtstreeks uit de IEC 62353.

Pt. 3.17.

Hier beschrijven wat onderhoud is. Dit is niet hetzelfde als een nspectie.
Bvb. normen raden aan om infuuspompen om de 24 maanden te inspecteren. 
Fabrikanten vragen om deze pompen om de 36 maanden te onderhouden (bvb. accu's vervangen).

Pt. 3.18. 

Het toebehoren is in goede staat, wordt regelmatig gereinigd en is gebruiksklaar.
Veel toestellen zijn technische zo geëvolueerd dat ze jaren werken zijn problemen. 
Maar we merken dat de gebruikers  niet op tijd versleten toebehoren (ecg-kabels, manchettes, ...) vervangen. Hierdoor is geen goede meting meer.

Toelichting VVZ

Pt. 3.19.

Dit zijn de meest gebruikte toestellen binnen de afdeling cardiologie / cathlab.

Pt. 3.20.

Beademingstoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd.
De onderhoudstermijn kan langer zijn. Bvb. om de 5000h.
Dit zijn dezelfde inspectietermijnen als bij de andere eisenkaders. 

Pt. 3.21.

Monitors die vitale parameters bewaken krijgen om de twee jaar een inspectie.
De IEC-62353 adviseert een maximale inspectietermijn van 24 maand.
Sommige ziekenhuizen controleren deze toestellen nog niet. Maar we vinden wel dat dit nodig is.

 

Met steun van:

Met de steun van

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van

Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.

Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas

neveirb.[antispam].@vvz.be