website-banner-logovvz-2019

Waarom geen forum op de website?

Een forum is moeilijk te beheren/modereren, we wensen als VVZ neutraal te blijven.
Door het beschikbaar stellen van een spreekbuis op onze website zouden we niet langer voldoen aan deze neutrale positie.
Bijkomend is een dergelijke moderatie heel tijdrovend/arbeidsintensief. Binnen het VVZ-bestuur is hier momenteel geen ruimte voor.

Zou aanvang van activiteiten buiten spitsuren kunnen?

We begrijpen vanwaar deze vraag maar organisatorisch is dit niet haalbaar.
Aanvang voor de spitsuren vb. 7u-15u:
         - vaak is zaal/locatie pas later beschikbaar
         - voor deelnemers/sprekers waarvan de verplaatsing >1u is, heel moeilijk haalbaar
           zowel met de wagen als met het openbaar vervoer
         - ...
Aanvang na de spitsuren vb. 10u30-18u30:
         - parking vaak reeds volzet
         - in de praktijk merken we dat deelnemers nu al vaak eerder dienen te vertrekken
         - ...

Waarom geen kortere pauzes tijdens het ┬ÁCongres?

Eén van de hoofddoelen van het µCongres is netwerken (collega's, firma's,...).
Om dit mogelijk te maken, zijn voldoende ruime pauzes een noodzaak. Deze uiteraard afgewisseld met voldoende sprekers op het programma.

Bij navormingen/werkgroepen worden de pauzes bewust beperkt gehouden omdat deze enerzijds lauter functioneel zijn en anderzijds het om een betalende activiteit gaat.

Bij studiedagen zijn de pauzes net iets langer als bij navormingen/werkgroepen maar bewust ook wat korter dan tijdens het µCongres om een mix van bovenstaande doelen mogelijk te maken.

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be