website-banner-logovvz-2019

Vacature Diensthoofd Biomedisch Technische Dienst - UZ Gent

Geplaatst op 15-07-2022  -  Categorie: Jobs

Diensthoofd biomedisch technische dienst

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Diensthoofd biomedisch technische dienst (100 % Statutair) .

Functieomschrijving

Je staat in voor het leiden en coördineren van de Biomedisch Technische Dienst binnen het departement Masterplan, Infrastructuur & Techniek (MIT) op vlak van uit te werken beleid, operationele leiding van de dienst, personeelsbeleid en budgetbeheer voor alle medische installaties, zijnde medische apparaten & hulpmiddelen, medische oproepsystemen, medische opstellingen, sterilisatie- en laboapparatuur zodat het ziekenhuis beschikt over efficiënte, kwalitatieve, innovatieve en patiënt/klantvriendelijke medische uitrusting.

De Biomedisch Technische Dienst staat in voor alle medische installaties, zijnde medische apparaten & hulpmiddelen, medische oproepsystemen, medische opstellingen, sterilisatie- en laboapparatuur, meer bepaald:

 • het beheer van alle medische apparaten & hulpmiddelen, sterilisatie- en laboapparatuur
 • de inventarisatie van medische apparaten en voeren van een beleid rond vervangingsinvestering
 • de ondersteuning van de medische diensten bij de aankoop van medische apparaten en hulpmiddelen
 • het opstellen en reviseren van gebruikshandleidingen en opleidingen 

De klanten van de BMTD zijn alle medische diensten van het UZ Gent. De BMTD ondersteunt de operatiekwartieren en PAZA, Intensieve Zorgen-afdelingen, de verpleegeenheden, de Medisch Technische Diensten en de Centrale Sterilisatie Afdeling.

Je rapporteert aan het Departementshoofd MIT. Je geeft operationeel leiding aan circa 22 fte 

Meer bepaald ben je verantwoordelijk voor : 

 • De ontwikkeling, operationalisering en opvolging van een coherent en kwaliteitsvol beleid binnen de Biomedisch Technische Dienst (BMTD) afgestemd op het beleid van MIT, de Bedrijfsondersteunende Sector en het UZ Gent. Je levert zo een bijdrage tot realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Het beleid draagt een langetermijnvisie inzake toekomstgerichte kwalitatieve bedrijfszekere en vooruitstrevende medische installaties en implementeert innovatie in medische technieken rekening houdend met de duurzame exploitatie van de medische systemen.
 • Strategische & operationele integratie van de medische installaties in de bestaande gebouwen en nieuwbouwprojecten in het masterplan. 
 • Organiseren, coördineren, superviseren en evalueren van de werking van de dienst  BMTD teneinde de continue dienstverlening m.b.t. medische installaties en de bedrijfszekerheid in dat kader permanent te waarborgen.
 • Bijdragen aan opmaak en beheer van de medische investeringsbegroting, dit met een lange termijn visie van investeringen en vervangingen in de medische installaties van het UZ Gent.
 • Beheren van alle dienstgebonden middelen, bewaken van het budget en een efficiënte werking van de dienst garanderen 
 • Het ontwikkelen van een toekomstgericht beleid rond personeel van de dienst, volgens de binnen het departement MIT vastgelegde visies. 
 • Beheren van de personeelsmiddelen van de eigen dienst, teneinde over de vereiste personeelsomkadering te beschikken, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. 
 • De implementatie van een klantgerichte cultuur, van verbeteringsprocessen en de uitbouw van permanente disciplineoverstijgende verantwoordelijkheid van medische installaties, met de hoogste dienstverlening naar onze interne klanten.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering teneinde een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren volgens de vigerende wetgevingen voor medische installaties.

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma bij voorkeur in een (medisch)technische richting. 
 • Je hebt een duidelijke visie op de bijdrage en impact van innovaties en medisch technische ontwikkelingen voor en op de zorg van het UZ Gent.
 • Je kan vlot werken met SAP, en je kan je snel inwerken in nieuwe softwareprogramma's. 
 • Je hebt relevante praktijkervaring met het opzetten en leiden van projecten, het beheren van grote budgetten en het ontwikkelen van een efficiënt en klantgericht beleid. 
 • Zeer goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Nederlands is een must, daarnaast heb je bij voorkeur ook goede kennis Frans en Engels.
 • Je handelt volgens de kernwaarden van het UZ Gent: integer, respectvol en verantwoordelijk.
 • Je hebt sterke leidinggevende competenties en hebt leidinggevende ervaring. Je bent een peoplemanager en beschikt daartoe over goede communicatieve en coachingvaardigheden. 
 • Je bent een zorgzaam persoon met een zeer klantgerichte ingesteldheid. 
 • Je kan prioriteiten stellen en verantwoordelijkheden delegeren naar je medewerkers.
 • Je kan conceptueel denken en slaagt erin informatie in een ruimere context te plaatsen en te structureren. Je weet hieruit nieuwe verbanden en zichten te genereren.
 • Je hebt een duidelijke visie en je hebt een duurzame ingesteldheid. 

Selectieprocedure

Deel 1: preselectie op cv en motivatiebrief

Deel 2: Competentiegericht interview op donderdag 8 september 2022.

Deel 2: Assessment center

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op donderdag 25 augustus 2022

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
gnireturker.[antispam].@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Ellen Clarke 
Departementshoofd Masterplan Infrastructuur en Techniek
T 09 332 89 44
ekralC.nellE.[antispam].@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.

Met steun van:

steunende-leden-13                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be