website-banner-logovvz-2019

Vacature Uitvoeringsverantwoordelijke BMTD - UZ Gent

Geplaatst op 15-07-2022  -  Categorie: Jobs

Uitvoeringsverantwoordelijke Biomedisch-technische dienst

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Uitvoeringsverantwoordelijke BMTD (100 % Statutair).

Functieomschrijving

 • Je ondersteunt en coördineert de dagdagelijkse opdrachten van de BMTD-technici in 5 clusters. Je verleent hierbij technisch advies. Je neemt , al dan niet structurele, en/of dienstoverschrijdende problemen op (defecten, kwaliteitsproblemen, problemen ivm externe dienstverlening,…). Je gaat constructief in dialoog met eindgebruikers, interne diensten en externen en coördineert mogelijke oplossingen.
 • Je ontwikkelt een visie over de werkbelasting van de technici en maakt op basis hiervan een planning op van uit te voeren planbare werkzaamheden, al dan niet clusteroverstijgend. Je geeft advies over de spreiding van medische apparatuur over de technici in functie van een optimale werklastverdeling voor interventies en onderhoud.
 • Je hebt een coördinerende rol bij de praktische uitwerking van demo’s, Proof of concept-projecten, implementatie van nieuwe apparatuur enz. Je werkt hiervoor nauw samen met de BMTD projectcel en technici en ander interne betrokken UZ-diensten (infrastructuur, ICT, …) en  bewaakt dat richtlijnen, procedures, standaarden en werkmethodes worden nageleefd.
 • Je bewaart een overzicht van de aanwezige apparatuur en kan aanbevelingen doen ter vervanging of optimalisatie van gebruik binnen een bepaalde dienst en/of dienstoverschrijdend.   Hierbij brengt je de behoeften, zowel op korte als lange termijn, van de interne en externe klanten in kaart in functie van een optimale dienstverlening en continuïteit in de zorgverlening. Je werkt hiervoor nauw samen met betrokkenen van het Departement MIT (masterplan infrastructuur en techniek).
 • Je coördineert het beheer van materialen, producten, machines, meetapparatuur, …, binnen de eigen afdeling, en ziet toe op een doelmatig en economisch gebruik ervan. 
 • Je ondersteunt de BMTD-technici bij administratieve opdrachten, doet controle op juistheid van gegevens (lastenboeken, waarborgperiode, correcte kostenverrekeningen, …)
 • Je bereidt onderhoudsplanning voor bij nieuwe apparaten, maakt onderhoudsplannen op, volgt de correcte uitvoering op, past deze zo nodig aan en anticipeert op te verwachten problemen. Je werkt voorstellen uit om desgevallend medische apparatuur en/of uitrusting te verbeteren of te vernieuwen op basis van onderhoudsresultaten.
 • Je staat in voor communicatie met de gebruiker(s) betreffende al dan niet structurele problemen teneinde proactief onbeschikbaarheid van medische uitrusting te vermijden.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering teneinde een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren
 • Je geeft functioneel en hiërarchisch leiding aan ongeveer 15 technici.
 • Je rapporteert aan het Diensthoofd van de Biomedisch-technische dienst

Gewenst profiel

 • Je hebt minimaal een diploma van bachelor/graduaat medische instrumentatie, elektromechanica, elektriciteit of elektronica.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie.
 • Je beschikt over een brede technische kennis, verworven door opleiding of (een eerste) ervaring in dit domein.
 • Je kan vlot werken met de courante MS Office-toepassingen. Ervaring met SAP-toepassingen is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een basiskennis van Engels (raadplegen gebruikers- en/of technische handleidingen).
 • Je hebt een goede kennis van veiligheidsvoorschriften inzake gebruik van medische uitrusting en evolutie binnen de eigen technische discipline.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZ Gent: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bent een echte peoplemanager met de nodige empathie. Je kan medewerkers motiveren en aansturen. 
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, vraagt door en gaat in op (non) verbale reacties. 
 • Je speelt in op de behoeften en noden van de technici en de medewerkers van de afdelingen en diensten.
 • Je signaleert kansen en overweegt en/of onderneemt uit eigen beweging acties. Je bent proactief, betrokken en creatief.
 • Je stuurt en leidt medewerkers of externe partners zodat ze hun doelstellingen kunnen realiseren. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je bent stressbestendig. Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk. Je kan tegenslagen, teleurstelling of kritiek verwerken.

Selectieprocedure

Deel 1: cv-screening op ervaring en motivatie.

Deel 2: competentiegericht interview, waarin ook wordt gepeild naar je technische kennis op donderdag 15 september 2022. (namiddag)

Deel 3: assessment.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen via rekrutering@uzgent.be

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.

Hoe solliciteren
Stuur ons jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite ten laatste op maandag 5 september 2022.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Geert Schouppe
Diensthoofd Biomedisch-technische dienst
T 09 332 09 01
E geert.schouppe@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.

Met steun van:

steunende-leden-13                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be