website-banner-logovvz-2019

Medische weegschalen - FOD Economie

Geplaatst op 07-12-2017  -  Categorie: VVZ Nieuws

FOD Economie bezocht enkele ziekenhuizen voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 werden een aantal ziekenhuizen bezocht door FOD  (Federale OverheidsDienst) economie in verband met de weegschalen.
Zoals in een eerder document is verschenen dienen de weegschalen in de ziekenhuizen te voldoen aan bepaalde wetgeving. (Richtlijn: 2014/31/EG vanaf 20 april 2016)

Vanuit FOD economie wil men een zicht krijgen op de huidige situatie en vooral de ziekenhuizen sensibiliseren om zich in regel te stellen met de wetgeving.
De bezochte kregen ook een aangetekend schrijven met de vraag zich in regel te stellen.

(aanpassing aan KB 4 augustus 1992; zie blz. 26487)

We willen daarom onze leden informeren en  het volgende adviseren.

  •  Koop vanaf heden weegschalen die voldoen aan de regelgeving. Kies enkel weegschalen van Klasse III of IV, en vraag de modelgoedkeuring (zie voorbeelden ) al op de bestelbon
  • Op de weegschalen moeten de nodige labels aangebracht zijn en dienen de meetcellen ook een verzegeling te hebben
  • Stel een vervangingsplan op voor de weegschalen die niet voldoen
  • Laat alle weegschalen om de 4 jaar ijken door een erkende instantie (herijk: KB 20 december 1972) (lijst van erkende controle-instellingen)
  • Zorg dat u van alle weegschalen de documenten hebt: (bij aanschaf: modelgoedkeuring; tijdens gebruik: geldig bewijs van herijk)

 

 

Met steun van:

gifmaker-me                                                    

 

Contact:

VVZ vzw

Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisinstrumentatietechnici vzw.
Vlyminckshoek 55 B2
B 9100 Sint-Niklaas
neveirb.[antispam].@vvz.be